In het kader van de maatregelen vragen wij u om duidelijk aan te geven wanneer uw zoon of dochter de warme maaltijd zal nemen op school tijdens de middagpauze. Concreet gaat het over de periode vanaf 19 april tot aan de zomervakantie. Wij vragen om een vaste keuze voor de volledige periode door te geven, vermits wij ons hierop ook moeten kunnen organiseren. U kan kiezen tussen 1 middag, meerdere middagen of de 4 middagen warme maaltijd. Onderaan heeft u ook de mogelijkheid om een eventuele opmerking of verduidelijking aan te geven.