Via de knop hieronder kunnen de kinderen van onze school inloggen in Bingel.

Log in met:

- schoolcode

- klas

- klasnummer

- wachtwoord