Kostgeld schooljaar 2023-2024

Kleuters en kinderen van het lager onderwijs betalen een jaarbedrag van 3040 euro.

Jongeren van het secundair betalen een jaarbedrag van 3040 euro. 

Deze bedragen zijn "all-in" op uitzondering van de woensdagmiddagactiviteiten en de zondagavonden.
De bijdrage voor de maandelijkse uitstap mag u ramen op 25 euro per maand en worden afzonderlijk per trimester gefactureerd. Per zondagavond wordt er 10 euro aangerekend.

Kostgelden worden per maand betaald.

Daarnaast vragen wij een waarborg van 400 euro om de inschrijving officieel te maken. 

Zondagavond

Het verblijf is open zondagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur of maandagochtend vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur. voor het LAGER ONDERWIJS. Op zondagavond kunnen wij na 20.00 uur geen kinderen meer toelaten vermits de kleinsten dan reeds in hun bedjes liggen. Zondagavond of maandagmorgen maken de ouders, samen met de kinderen, eerst de bedjes op en brengen de kasten in orde. Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar dienen TEN LAATSTE om 19.30u binnen te zijn. Kinderen blijven niet in de slaapzaal hangen zonder toezicht van ouders of begeleiders.

De jongeren van het secundair onderwijs kunnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenkomen. Gelieve deze uren te respecteren.

Indien maandag een feestdag is, zijn wij op zondag gesloten. Maandagavond worden de deuren geopend zoals op een zondagavond.

De kinderen hebben gegeten wanneer ze binnenkomen.

Afwezig - ziekte

Gelieve ook zo vlug mogelijk een schriftelijk afwezigheidsbriefje te bezorgen. Bij ziekte van meer dan 3 dagen is een doktersattest vereist. Alle afwezigheden dienen gewettigd te worden door een schriftelijk bewijs van de ouders of de dokter.  Kinderen die het verblijf verlaten, moeten er zelf voor zorgen dat huistaken en lessen in orde zijn, de ouders zijn in deze situatie hiervoor verantwoordelijk. 

​Gelieve even de begeleider van de leefgroep te verwittigen. 

Kledij en persoonlijke spullen

Zorg ervoor dat je steeds verzorgd voor de dag komt.
Extravagante kapsels en gekleurde haren zijn niet toegelaten.
Bij sportactiviteiten voorzie je aangepaste sportkledij. Zorg dat je steeds vrije tijdskledij in je kast hebt liggen. 

Communicatie

Elke leefgroep heeft zijn eigen GSM-nummer. Daarnaast hebben alle begeleiders hun eigen mailadres.

Het communicatiemiddel bij uitstek is het heen- en weermapje. In het lager onderwijs wordt dit wekelijks meegegeven. 

Daarnaast wordt er 5 keer op een schooljaar wordt er dieper ingegaan zowel op sociaal als op  vlak van studie en leerprestaties. Na lezing en ondertekening ter bevestiging wordt het mapje de eerstvolgende schooldag terugbezorgd. Uiteraard werkt het systeem van het heen- en weermapje enkel en alleen als, en het woord zegt het zelf, het mapje ook heen en weer gaat tussen ouders en verblijf. Wie de mapjes niet terugbezorgt, zal op de eerstvolgende uitgavedatum ook geen mapje meer ontvangen.

​In het secundair wordt er heel veel gecommuniceerd via mail.