Op onze school is er een heus kinderparlement (KIPA).

Deze bestaat uit leerlingen van 4-5-6.

In het begin van het schooljaar houdt elke klas van 4-5-6 een verkiezing om de 2 klasvertegenwoordigers aan te duiden.

Deze klasvertegenwoordigers komen op regelmatige tijdstippen tijdens de middagspeeltijd samen. Zij worden begeleid door twee leerkrachten die de samenkomst leiden en er een verslag van opmaken. Dit verslag wordt gedeeld met de directie en de ouderraad.

Zo hebben alle leerlingen via het KIPA inspraak in het schoolgebeuren.

Een aantal grote en minder grote realisaties zijn geboren via het KIPA. We denken hierbij aan:

  • Het broodje van de week
  • Klasspeelgoed
  • banken op de velden
  • meters en peters voor de nieuwe leerlingen
  • een "chill" ruimte voor de oudste leerlingen tijdens schoolmanifestaties.

We zijn als school dan ook blij dat onze leerlingen op deze manier mee kunnen bouwen aan onze campus.