Kindsheid Jesu Schoten heeft een rijke traditie, die startte in 1932. Die traditie bepaalt nog steeds wie we nu zijn en hoe we dagelijks met onze kinderen en met elkaar omgaan.

Petrus Jozef Triest richtte in 1835 een vierde congregatie op – de Zusters Kindsheid Jesu- om te voorzien in het opvangen van vondelingen en verlaten kinderen. De zusters kregen de opdracht om in deze kinderen het kind Jezus te zien en hen te omringen met liefdevolle aandacht en goedheid.  Al heel vlug werden de zusters op andere plaatsen gevraagd om onderwijs en opvoeding te geven aan het volkskind. Lager onderwijs inrichten in de eerste helft van de 19e eeuw en daarvoor, was pionierswerk.

In 1895 richtten de zusters vanuit Zwijndrecht, parallel aan de school voor meisjes,  een kostschool op voor jongens te Sint-Anneke, de huidige Linkeroever.  In 1923 ontvingen de zusters een bericht van onteigening omdat de stad Antwerpen beslist had de Linkeroever op te hogen.  Er diende te worden uitgekeken naar een nieuwe vestiging en die werd gevonden in de ongerepte natuur van Koningshof te Schoten.

In 1930 werd gestart met de bouw van de hoofdvleugel en in 1932 werden de zusters officieel begroet door de bevolking van Koningshof. 145 leerlingen waren de zusters gevolgd van St.-Anneke naar Schoten. Heel de gemeenschap was gericht op onderwijs en opvoeding van jongetjes, later ook van meisjes.  Bovendien kenmerkte Schoten zich als een ‘huis met een open deur’, ook in vakantietijd. 

De school was een privaat betalende school.  Vanaf 1959 werd zij een gesubsidieerde gemengde vrije school zowel met internaat als externaat en met een kleuterafdeling.   Anno 2015 telt de basisschool een 250-tal  leerlingen en in het internaat verblijven meer dan 110 jongeren.

Bij de start van de congregatie was het de betrachting van de zusters vooral het Kind Jezus te zien in de gevonden en verlaten kinderen.  Nu staat het opvoedingsproject van Kindsheid Jesu Schoten in het teken van “ieder kind, met bijzondere aandacht voor de kansarmen,  maximale kansen bieden om vanuit onze christelijke levensvisie te zorgen voor degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding”.

Kostschool