N.a.v. de striktere maatregelen willen we een zicht krijgen op de kinderen waarvoor opvang op school/internaat noodzakelijk is. 

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Enkel als dat niet mogelijk is, vul je onderstaand formulier in.

We voorzien enkel opvang voor gezonde leerlingen van ouders die allebei een job hebben in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...) en waarvoor thuiswerk niet mogelijk is.

Het internaat blijft mogelijk voor ouders van internen die hun gezonde kind(eren) onmogelijk thuis kunnen opvangen.

We willen jullie alvast bedanken om het formulier snel en volledig in te vullen, zodat wij ons optimaal kunnen organiseren.

 

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis! Wanneer dit onmogelijk is, staan wij klaar om uw kind(eren) op school/internaat op te vangen, en dit enkel wanneer ze geen symptomen vertonen.

In principe komen enkel jobs in de volgende sectoren in aanmerking: zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie.

Breng ons zeker via mail (b.laerenbergh@campuskajee.be) op de hoogte wanneer er nog iets wijzigt nadat u dit formulier heeft ingevuld.

Shutterstock 165067694 Min